Kalkulačka férové odměny

Vyberte prosím hledané vzdělání, věk a kraj a povolání z rolovacích menu.Z následujících kategorií vyberte popis, který nejlépe vystihuje zaměstnání, které vás zajímá. U každé kategorie jsou uvedeny i příklady konkrétních možných zaměstnání.* jedná se o rozdíl pouze v kategorii zaměstnáníVýsledná částka je medián hrubé měsíční mzdy včetně odměn a bonusů, která se přepočítá vždy na celý pracovní úvazek.